Liên hệ
 
Cơ sở sản xuất Gia Long
Địa chỉ: Số 6/232 Tây Sơn - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3877 212 - Hot Line: 0912.522 660
Website: maychebienthucphamgialong.com